2017 återuppstår Källviks Brunns galleri i en ny lokal intill gamla Pensionatet. Sista utställare i gamla lokalen var
Kent Berg. Det blir också
Kent som blir första utställare på den nya platsen.
Välkomna till en spännande utställning!


Program 2017


'Kent kommer tillbaka?'
Vernissage 22/7
Kent Berg
22/7-27/7


                               Exempel på Kents bildvärld