Helena Sjögren

"Keramiska objekt"

Vernissage 9/7
Öppet 9-10/7, 12-17/7 samt 19-21/7
Kl 15-18.

I mina arbeten finns tankar som formas och formuleras, för och under processen. Keramiken ger mig sin berättelse när jag öppnar ugnen. Då först kan cirkeln slutas och allt arbete som ligger bakom mig och berättelserna kommer till mig och förhoppningsvis också till betraktarna av min keramik.

Ofta arbetar jag platsspecifikt i utställningar och offentliga uppdrag. Min teknik är stengods med glasyrer som gärna drar åt turkos. Jag arbetar med bilder som jag bearbetar och bränner fast. Ibland så stora kavlade former att det är på gränsen för vad som går att göra med ytor fylld av bilder.

I mina offentliga uppdrag, som blivit många med åren, har jag gjort mycket kakel men också arbeten i betong, smide, textil och glas. Jag har också en liten bruksproduktion med enkla ting.

Helenas  CV
Helena Sjögren