Källviks Brunns Galleri

Mellan 2005 och 2013 ordnade vi konstutställningar i Källviks Brunns Pensionat under namnet Källviks Brunns Galleri. Den möjligheten försvann n'r pensionatet omvandlades till en privatbostad.

Nu har vi hittat en ny möjlighet att visa spännande konst. En liten lokal 50 meter från gamla pensionatet: Adress Stenhammarsstigen 2d. Infart och parkering från Stenhammarsstigen .

Underr åtta år  bjöd nu Källviks Brunns Galleri på konstutställningar i pensionatet Källvik, Loftahammar.

Galleriet ligger inom det byggnadsminnesmärkta hälsobrunnsområdet i Källvik. Det natursköna Källvik med den bevarade brunnsmiljön är värt ett besök.

T ex den klassiska ångbåtsbryggan och den gamla vattenkiosken som förr var platsen för själva brunnsdrickandet. Månberget, en av Sveriges mest romantiska platser och andra Källviksvyer återfinns i Gottfrid Kallstenius (1861-1943) måleri. Gottfrid Kallstenius var tidig sommargäst i Källvik.