Om Källvik

Källviks Brunn är en idyll med sina sekelskifteshus med anor från den gamla brunnsorts-tiden och med utsikten över havet och den vackra tjust-skärgården. Stenhammarsvillan, där vi håller till, är en del av Källviks Brunn och här finns festvåningen och Källviks Brunns Galleri.

Källviks Brunn består av ett 20-tal hus byggda mellan 1870 och 1920. De var avsedda för uthyrning till sommargäster som besökte brunnen för dess vederkvickande egenskaper – en tradition som vi nu fortsätter med modernare verktyg: samtalsterapi och psykosyntes.

Allt eftersom har husen blivit mer och mer privata. 1946 brann brunnshotellet ned. I början av 1960-talet revs själva brunnsanläggningen. Läkarvillan, där brunnsläkaren höll till, blev en privatbostad 1969. Societetspaviljongen, där danserna anordnades, punschen dracks och delar av personalen bodde blev en privatbostad ungefär samtidigt.

Vi håller till i huset med havsutsikt, brygga och en öppen grässlänt mot stranden, Stenhammarsvillan. Huset uppfördes ursprungligen i Lerglo men flyttades 1878 till nuvarande plats av Karl-Fredrik Stenhammar. Efter husbygget 1878 gick han i personlig konkurs, emigrerade till Amerika och försvann. Därav namnet Stenhammarsvillan.

Erik och Eleonora Stenhammar köpte huset 1932. Från första början hyrde de ut rum åt sommar- gäster. Bl a bodde Povel Ramel här med sina föräldrar under en del av 30-talet. Enligt traktens tradition är det Källvik som han syftade på i sin visa om Sorglösa Brunn.

Under andra världskriget var Månberget och stora delar av stranden i Källvik avspärrat militärt område. Eleonora hade ett 20-tal inkallade inkvarterade i huset och skötte även deras matlagning. Detta och husets storlek och belägenhet gjorde det naturligt att åtvidabergs industrier började samarbeta med dem när hotellet brann 1946 och Elof Erikssons semesterkoloni tog över Källvik.

Numera upplåter vi bottenvåningen av Stenhammarsvillan till Källviks Brunns Galleri samt tar emot klienter i samtalsterapi.

Hitta till Källvik, Loftahammar

Mer om Loftahammar