Ove Megin


"Bilder att sjunga
Skulpturer att dansa"
Vernissage 25 juli kl 15-18
Öppet kl 15-18
25-26/7, 28/7-2/8 samt 8-9/8 

Besök Oves hemsida

Oves CV

Samtidigt med Oves utställning har vi glädjen att kunna visa verk av Lore Nynnell.