Föreläser och utbildar

Jag föreläser bland annat om:

  • Samhällsstöd med fokus på möten mellan barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och professionellade möter inom samhällets olika verksamheter som ger stöd och service.
  • Samverkan  mellan professionella inom de olika verksamheter som personer med funktions- nedsättning möter. Förutsättningar och hinder.
  • Individuell planering som processinriktad arbetsmetod och samverkansinstrument. Det kan handla om individuell plan enligt LSS, åtgärdsprogram i skolan, habiliteringsplaner enligt hälso- och sjukvårdslagen och andra liknande individuella planeringsprocesser och planer
  • Skolfrågor och regelverk inom skolsektorn relaterade till elever i behov av särskilt stöd
Ett exempel hittar du här:

Jag arrangerar och genomför även kurser och seminarier/workshops. Ett exempel:

Perspektivmöten. Fortbildning för bättre möten. En fortbildningsmodell som jag och en kollega har utformat. På ett interaktivt sätt kan deltagarna uppleva och lära om vad som sker mellan personer som tar emot stöd och service och dem som har till uppgift att ge sådant stöd. En studie i bemötande.


Under många år har jag tillsammans med en kollega anvarat och genomfört  sommarkursen "Att möta barn med funktionsnedsättningar och deras familjer", 7,5 hp förlagd till Institutionen för vård- och hälsovetenskap, Mittuniversitetet i Sundsvall. Kursens huvudfrågor är bemötande och samverkan.


Jag medverkar även i fort/utbildningar. Under 2010 bl.a. på:
  • Stockholms universitet - Lärarhögskolan
  • Stockholms universitet - Institutionen för socialt arbete 
  • Ersta Sköndal Högskola 

I mina föreläsningsuppdrag utgår jag ofta ifrån en så kallad personlig möteskarta.